logo
DSV
DSV
UA

Кормові травосуміші

Компанія ДСВ є визнаним європейським брендом і займається селекцією, виробництвом і продажем сортів кормових і газонних трав, успіхи в чому вивели її на лідируючі позиції в Європі


В Україні велика різноманітність ґрунтових і кліматичних умов, що потребує кваліфікованого підбору багаторічних трав, які входять до травосумішей. Основним акцентом у селекції сортів трав і компонування травосумішок для ДСВ є вплив на молочну продуктивність стада, що забезпечується високим вмістом сухої речовини, енергетичною цінністю, перетравністю, адаптивністю і швидким формуванням маси окремими сортами трав. Успіхи ДСВ у країнах Західної Європи викликали потребу поширення продуктів компанії на східноєвропейські ринки. Для якісної оцінки травосумішей ми керуємося такими основними параметрами як перетравність, вміст цукрів, вміст протеїну і енергетична цінність. Сукупність високих показників по цим параметрам забезпечує отримання максимальної молочної продуктивності стада. Практично доведено, що підвищення перетравності зеленого корму на 1 відсоток призводить до підвищення апетиту тварин та поїдання корму, і, таким чином, денна продуктивність корів порівняно з контролем зростає на 0,25 л. У Великобританії цей показник є одним із базових у сортовипробуваннях кормових трав, де, між іншим, лідером ринку є ДСВ. Таким чином, деякі суміші трав від ДСВ, маючи кращу перетравність, забезпечують більшу молочну продуктивність стада.


Чому травосуміші, а не окремі види?

Початок масштабних досліджень кормових трав припав на 20-ті роки минулого століття, і вже тоді було виявлено і доведено ряд переваг у використанні для кормовиробництва саме травосумішей, а не окремих видів. Серед основних переваг такі: при обґрунтованому виборі травосуміші можливе використання переваг окремого виду і нівелювання його недоліків перевагами інших видів, адже кожен вид має свої переваги і недоліки; мінімізація ризиків, пов’язаних з повним або частковим пошкодженням окремих видів внаслідок природних явищ (посуха, вимерзання, хвороби) шляхом заміщення пошкоджених видів, видами, які виявилися більш стійкішими; можливість складання ідеальної для заданих умов суміші компонентів.


ДСВ-селекція спрямована на максимальну молочну продуктивність


Селекція сортів трав в залежності від рівня розвитку знань про годівлю розвивалася в різних напрямках. На даному етапі розвитку годівлі селекція ведеться для досягнення наступних цілей:


 • висока врожайність;
 • висока перетравність;
 • висока енергетична цінність;
 • стійкість до стрес-факторів і адаптивність сортів;
 • Звисока тривалість використання;
 • добра густота травостою.

Особлива увага селекціонерів ДСВ в останній час спрямована на досягнення високої перетравності кормів, отриманих з сортів трав і травосумішей. Завдяки детальному вивченню було виявлено, що вирішальним фактором у перетравності трав є швидкість і перетравність їх клітинних стінок (мал. 1), що становить від 40 до 50% загальної маси. Обов’язковим елементом селекції ДСВ в останні десятиліття стало вивчення всіх сортів на предмет перетравності клітинних стінок. Кожен зразок аналізується за допомогою методу інфрачервоної спектроскопії, що дало змогу значно підвищити якісний склад сортів. Особливо відрізняються між собою за показником перетравності сорти пажитниці багаторічної і тимофіївки лучної.


Видовий склад трав, що використовуються в травосумішах


ДСВ займається селекцією таких основних видів багаторічних трав, як:


 • Пажитниця багаторічна
 • Костриця лучна
 • Тимофіївка лучна
 • Тонконіг лучний
 • Грястиця збірна
 • Конюшина лучна
 • Конюшина біла

а також однорічних видів пажитниці. Це практично весь спектр культурних трав, який використовується для годівлі сільськогосподарських тварин. Сорти кожного з цих видів випробувані і занесені до Державного реєстру сортів придатних для поширення в Україні.


Травосуміші дсв


Базуючись на глибокому вивченні широкого асортименту сортів і видів трав, спеціалісти ДСВ розробили програму травосумішей ДСВ. Вибір оптимального співвідношення різних видів і сортів базується на врахуванні наступних умов:


 • запобігання міжвидової конкуренції рослин у агроценозах;
 • добір оптимальних видів і сортів трав різноярусних за висотою, для повного використання сонячної енергії, при цьому мінімального пригнічення один одного;
 • оптимальний розподіл урожайності укосів, за рахунок добору сортів і видів за достиганням;
 • добір низько- або високорослих сортів для формування лугів для пасовищного або силосно-сінажного напрямку використання;
 • регулювання вмісту бобових трав для формування лугів з невисокою інтенсивністю виробництва;
 • формування травосумішей з сортів і видів стійких до несприятливих умов, а також врахування взаємозамінності і компенсаційної здатності.


Злакові травосуміші


В Україні для виробництва силосу і сінажу з трав широко використовуються чисті посіви люцерни. Дійсно, витривалість цієї культури, можливість азотфіксації завдяки симбіозу з бульбочковими бактеріями, високий вміст білка і потужна коренева система роблять цю культуру однією з найпривабливіших. Аналізуючи переваги використання злакових і злаково- бобових травосумішей, на відміну від чистих посівів люцерни, необхідно враховувати наступне:


Висока цінність злакових трав для силосування

Силос на відміну від сінажу повинен мати вищу вологість — 60-70%. Молочна кислота, що виступає консервантом силосної маси, утворюється внаслідок дії бактерій, для життєдіяльності котрих необхідний високий вміст цукрів. Люцерна на відміну від злакових трав має низький вміст цукрів і більше підходить для виробництва сінажу. Виробництво силосу з люцерни іноді стає мистецтвом. Адже зелена маса цієї культури має високі буферні властивості, за рахунок високого вмісту білка. Це не дає змоги досягнути оптимальної для силосу кислотності (рН 4,0).


Рівномірний розподіл поживних речовин у злакових травах. Висока енергетична цінність

Злакові трави більш рівномірно розподіляють поживні речовини в органах своїх рослин. Люцерна, будучи рослиною широколистою, має різний розподіл поживних речовин. Так в листях люцерни знаходиться більш ніж 20% сирого протеїну, а в суцвітті більш ніж 30%. Саме ці фракції рослини є найбільш легкими і втрати при збиранні комбайном внаслідок видування є високими. Лише невелика кількість господарств має в розпорядженні спеціальні причепи-підбирачі, які підбирають з валка і одночасно подрібнюють зелену масу.


Відсутність обмежень при згодовуванні

Якісний силос злакових трав може займати 70-80% відсотків раціону дійного стада в регіонах, де є труднощі з вирощуванням кукурудзи. Люцерна має обмеження в раціоні ВРХ, в зв’язку з високим вмістом сапонінів - безазотистих глікозидів рослинного походження з поверхнево-активними властивостями, що проявляють гемолітичну активність, викликають здуття в рубці, знижують засвоєння поживних речовин. Вміст їх в люцерні, найбільший серед культурних рослин і сягає близько 17 мг/г сухої речовини. Оприлюднені в 2005 році результати досліджень земельного управління сільського господарства Саксонії (Келліч, Німеччина), свідчать про те, що корисне споживання люцерни ВРХ має бути обмеженим. Так для молочних корів це 0,8 кг/100кг маси в сухій речовині (близько 10 кг в перерахунку на сінаж і 15 кг в перерахунку на силос при масі тварини 600 кг), для теличок починаючи з 4-го місяця життя - 0,44 кг, для ВРХ на відгодівлі - 0,53 кг.