logo
DSV
DSV
UA
banner-item

Озимі культури як фактор стабільного розвитку господарства

Озимі культури мають високий потенціал продуктивності. Проте, отримання високої урожайності визначається, перш за все, особливостями, які закладено генетично. Вирощування високопродуктивних сортів та гібридів із високою стійкістю до патогенів є важливою умовою отримання стабільних урожаїв та забезпечує підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва. Т ОВ «ДСВ-Україна» та МПП «Фірма «Ерідон» 13 червня провели День поля на базі ТОВ «Фелікс Агро» у Ківерцівському районі Волинської області. Було представлено перспективні сорти пшениці озимої та гібриди ріпаку озимого селекції DSV. Компанія DSV створює нові високоврожайні сорти сільськогосподарських культур з генетично-цінними ознаками та розробляє прогресивні насіннєві технології. Досліди компанії розміщено у 90 регіонах Європи з метою проведення адаптивної селекції та сортовипробувань. З 2010 року дослідження проводять і в Україні (функціонує селекційно-випробувальна станція у Черкаській області). Селекційні випробування проводять у Львівській, Черкаській і Херсонській областях, відбирають найбільш високопродуктивні сорти та гібриди озимих культур за їхніми батьківськими ознаками в ґрунтово-кліматичних зонах України. DSV пропонує аграрному виробнику лише перевірені сортовипробуваннями сорти та гібриди озимих культур. Робота зі сортами DSV У рамках Дня поля Іван Тимчишин, менеджер зі збуту ТОВ «ДСВ-Україна» розповів про особливості роботи зі сортами пшениці та гібридами ріпаку DSV. Він зазначив: «Аграрним виробникам, які працюють зі сортами пшениці, потрібно звертати увагу на їхні характеристики, зокрема, якісні показники, строки посіву тощо. Велике значення має місце культури в сівозміні, тобто попередник. Якщо попередником був ріпак – це один стан посіву, якщо соя – інший стан. Також потрібно враховувати адаптацію сорту до ґрунтових умов – типу ґрунту, адже є сорти, які добре ростуть і розвиваються лише на легких за гранулометричним складом ґрунтах (наприклад, сорт пшениці озимої Патрас). Сорти з невеликою кількістю продуктивних стебел на одиниці площі можуть відрізнятися високою продуктивністю колоса. Всі сорти відрізняються за здатністю до кущення, в Європі на це звертають особливу увагу. Сорти пшениці озимої Самурай і Матрікс можна вважати еталонами кущення». Перспективні сорти пшениці озимої Іван Тимчишин представив демонстраційні посіви сортів пшениці озимої компанії DSV: Аспект, Артіст, Патрас, Матрікс, Арктіс, Самурай. Аспект – сорт рекомендований для всіх регіонів України, раннього та оптимального строків посіву з можливістю корегування норми висіву від низької до середньої. Йому притаманний надзвичайно швидкий розвиток у весняний період і ранній налив зерна, що значно знижує ризик негативного впливу високих температур. Характерна висока зимо- та посухостійкість, стійкість до ураження патогенами – від низької до середньої. Артіст – середньостиглий сорт із раннім наливом зерна, високоврожайний, відрізняється високою зимостійкістю, адаптивністю до несприятливих умов вирощування, стійкістю до вилягання. Сорт придатний для ранніх і оптимальних строків висіву, формує зерно з високою натурною вагою та виходом борошна. Патрас рекомендовано для раннього строку посіву. Вирізняється комплексною зимостійкістю, що забезпечує швидкий розвиток посіву навесні за низьких температур. Важливою сортовою особливістю є висока озерненість колоса та маса тисячі зерен. Це сорт середньостиглий з прискореним наливом зерна, характеризується виходом борошна високої якості. Матрікс – сорт середньопізнього дозрівання, має щільний тип колоса. Придатний до посіву від оптимальних до оптимально пізніх строків сівби. Сорт має високу здатність до кущення в умовах довгого світлового дня навесні, коли більшість сортів переходять у фазу виходу в трубку. Характеризується високою стійкістю до церкоспорельозної кореневої гнилі, фузаріозу колоса, зимостійкістю. Арктіс – перевагою сорту є стійкість до хвороб – фузаріозу колоса, церкоспорельозної кореневої гнилі, борошнистої роси, що дозволяє знизити кількість фунгіцидних обробок. Має високу зимостійкість, за пізніх строків посіву з підвищеною нормою висіву дає позитивний результат. Рекомендований для Західного регіону. Самурай – сорт із середньою озерненістю колоса, має високий потенціал продуктивності (100 ц/га). Формує велику кількість продуктивних колосів на одиниці площі з високою масою тисячі зерен. Сорту характерний високий потенціал кущення та стійкість до вилягання. Сучасні гібриди ріпаку озимого DSV На демо-ділянках представили високопродуктивні гібриди ріпаку озимого компанії DSV: Династі, Рафінесс, Популар, Марафон, Тайфун, Далтон, Тігріс. Рафінесс – гібрид для ультрараннього та раннього строків посіву. Характеризується зразковою зимостійкістю, має селекційно закладений RLM-7 ген стійкості до фомозу. Демонструє одну з найнижчих схильностей до видовження точки росту в осінній період. Гібрид середньорослого типу за габітусом, стійкий до вилягання. Популар – морозостійкий гібрид з широким вікном посіву від середньоранніх до середньопізніх строків, характеризується низькою здатністю до ураження вертицильозом. Потреба застосування регуляторів росту є низькою. Стручки розміщуються рівномірно на рослині між головним та бічними пагонами. Марафон – гібрид рекомендовано для оптимального та пізнього строків посіву. У внутрішніх сортовипробуваннях DSV з 2014 року щороку демонструє відмінну врожайність. Стійкість до основних хвороб, зокрема, фомозу, циліндроспоріозу – вище середньої. Придатний для легкого збирання без втрат, що з року в рік доводить на полях Центральної та Західної України, де щороку є одним із бестселерів. Тайфун – гібрид, що вирізняється особливо високою зимостійкістю. Придатний для посіву від середньораннього строку до середньопізнього. Формує рослини середнього за висотою габітусу, забезпечує одночасне синхронне дозрівання стебла та стручка, знижуючи втрати під час збирання. Характеризується підвищеною стійкістю до фомозу та циліндроспоріозу. Далтон – гібрид, який за даними випробувань DSV, забезпечує стабільно високі врожаї. Гібриду характерна висока посухостійкість, він не схильний до осипання (висока стійкість стручка до розтріскування). Наявний RLM-7 ген стійкості до фомозу. Тігріс – гібрид інтенсивного типу, середньої групи стиглості, стійкий до вилягання. Добре переносить посушливі умови. Має закладену на генетичному рівні стійкість до фомозу (ген RLM-7) та розтріскування стручків (ген PSR). Восени не виносить точки росту, що забезпечує добру перезимівлю. Династі – середньостиглий гібрид, стійкий до розтріскування стручка, має добру стійкість до вилягання. У випробуваннях забезпечив найвищу врожайність – 54,9 ц/га. Формує високі врожаї за несприятливих погодних умов. За пізнього початку весняної вегетації гібрид швидко нарощує вегетативну масу. Павло Давидюк, директор ТОВ «Фелікс Агро» окреслив напрями розвитку селекції стосовно умов регіону та основні проблеми вирощування ріпаку озимого. Він зазначив: «Сьогодні, вирощуючи ріпак озимий, аграрії стикаються з багатьма проблемами. Проте, основні втрати врожайності спостерігаємо внаслідок ураження хворобами та пошкодження шкідниками. Найпоширеніші хвороби – це фомоз та альтернаріоз. У більшості гібридів стійкість до фомозу є базовою. Проявляється кила капусти, вірус пожовтіння турнепса. Значної шкоди посівам завдає капустяна муха, яка відкладає яйця на кореневу шийку рослини, або на ґрунт у зоні її розміщення, а через 5-12 діб вилуплюються личинки, які живляться коренями. Втрати врожаю від пошкодження шкідником можуть сягати 50%. Тому надзвичайно важливим є своєчасний захист посівів. Важливе значення для ріпаку озимого мають строки посіву. Осінній розвиток рослин визначає урожайність. За пізнього посіву слабо розвивається коренева система, основна маса коренів залягає у верхньому шарі ґрунту. Посів у оптимальні строки забезпечує нормальний розвиток коренів, що захищає рослину від вимерзання». Виробники про сорти та гібриди DSV У господарствах західних областей України вирощують сорти та гібриди компанії DSV і позитивно відгукуються про отримані результати. Зокрема, Володимир Ревер, керівник фермерського господарства Ревера В. Г., що розташовано у с. Отиневичі Жидачівського району Львівської області, зазначає: «Сорт пшениці озимої Патрас добре проявив себе за стійкістю до хвороб порівняно з іншими сортами, які є конкурентами. Він відзначився високою стійкістю до фузаріозу та септоріозу листя та має високий потенціал урожайності. Вирощуємо також гібрид ріпаку озимого Далтон. Він характеризується високою стійкістю до вилягання. Оскільки цього року на Жидачівщині та Стрийщині через опади не було можливості провести повноцінний фунгіцидний захист посівів, основні переваги гібриду проявилися у стійкості до хвороб (зокрема, до альтернаріозу). Також ми відзначаємо високу міцність стручка. Очікуємо урожайність на рівні більше 45,0 ц/га». Михайло Гринишин, агроном ТОВ «Дубенська аграрна компанія» (Дубенський район, Рівненська область): «Ми вирощуємо такі гібриди ріпаку озимого DSV, як Рафінесс і Далтон. В умовах нашого господарства ці гібриди проявили себе високостійкими до ураження хворобами, зимостійкими та є високопродуктивними. Тому впроваджуватимемо їх у подальшому».

Інші новини

Всі новини