logo
DSV
DSV
UA

ДОМІНАТОР 00-гібрид

Мультирезистентність для викликів сьогодення

ДОМІНАТОР 00-гібрид

Мультирезистентність для викликів сьогодення

card-top-icon

PDF-файл продукту

Еталонна стійкість до хвороб та вірусів


В умовах стрімкого поширення ріпаку в сівозміні, перед виробниками сьогодні виникає ряд нових викликів та завдань. І в цьому випадку якнайкраще демонструє свої сильні сторони новий гібрид озимого ріпаку від ДСВ - ДОМІНАТОР. В даному гібриді поєднана генетичну стійкість до фомозу, за рахунок гену APR 37 та стійкість до жовтого вірусу турнепсу (TuYV), що надає нам еталоний рівень польової стійкості. Завдяки такій мультирезистентності і, як наслідок, за рахунок повноцінної активної роботи фотосинтетичного апарату протягом всієї вегетації, ДОМІНАТОР повністю розкриває свій потенціал, мінімізуючи при цьому вплив стресових факторів на рослину.

Пластичність до умов посіву


Зразкова реакція на внесення морфорегуляторів та низька схильність до витягування точки росту восени, в поєднанні з активним наростанням листової маси та швидким закриттям поверхні ґрунту, робить ДОМІНАТОР надзвичайно пластичним у термінах посіву. Комбінація даних ознак дає нам можливість диференціювати ризики в умовах дефіциту вологи, а потужний корінь максимально ефективно засвоїть внесені у ґрунт добрива. Зба- лансований весняний розвиток надземної маси рослини зі швидким наростанням листової маси та помірним розвитком стебла, страхують виробників від ризику пошкодження генеративних органів пізніми заморозками.

Стабільність у різних ґрунтово-кліматичних умовах


Високі результати товарних посівів та незалежних випробувань з основних ріпакосійних регіонів Європи (DE, PL, CZ, RU, BY, EE, LV) свідчать про еталонну стабільність і врожайність. А високий вміст олії в зерні та синхронність дозрівання стручків і стебел роблять ДОМІНАТОР максимально технологічним для вирощування і збирання без втрат з високими якісними показниками товарного зерна.

Врожай і якість
Врожайність
Олійність
Агрономічні характеристики
Дозрівання
Зимостійкість
Висота рослини
Розвиток восени
Розвиток навесні
Стійкості
Стійкості до вилягання
Стійкість до фомозу
Стійкість до осипання
Посухостійкість
Строк посіву
Ранній посів
Пізній посів
Потреба в регуляторах росту
Осінь
Весна