logo
DSV
DSV
UA

Ріпак

Озимий ріпак ДСВ – результат інновацій та традицій

Півстолітнім досвідом селекціїї ріпаку ДСВ зробила значний внесок у розвиток цієї культури в європейському і світовому масштабі. Саме селекційні досягнення, одним з яких було введення в комерційний оборот першого сорту озимого ріпаку 00-якості, стали рушійною силою росту площ культури озимого ріпаку в Європі і в світі.

DSV - єдина компанія, що займається селекцією гібридів ріпаку одночасно за обома найпоширенішими системами стерильності у виведенні гібридів ріпаку, що дає можливість використовувати переваги кожної з систем.

Для проведення адаптивної селекції та сортовипробувань в Європі розміщено досліди у більше ніж 90 регіонах. У тому числі з 2010 року дослідження ведуться і в Україні. З метою систематизації зібраних даних та лабораторних аналізів селекційного насіннєвого матеріалу, дослідження зразків та селекційних програм для Сходу, а також з метою подальшого розвитку ведення насінництва у 2017 році в Україні було збудовано селекційно-випробувальну станцію у Черкаській області (c. Дубіївка)..